Privaatsuspoliitika

Kes me oleme

Active24.ee isikuandmete töötlemise vastutavaks töötlejaks on Mustafa OÜ, Kesk Sõjamäe 24, Tallinn 11415.

Mustafa OÜ jaoks on oluline austada Teie privaatsust ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi, mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte active24.ee.

Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millised on Teie õigused oma andmete kaitsmiseks.

Poliis rakendub ainult meie veebilehele ja selle külastajatele ning ei rakendu andmetele, mida kogutakse muude kanalite kaudu.

Kogume ja töötleme teavet kooskõlas Euroopa Liidu üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine

Kogutav info hõlmab nii teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt edastate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, kui ka kogu teavet, mille teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurde pääsemisel.

Meie poolt kogutavad andmed sisaldavad endas teavet, mida olete meie teenuste või kampaaniate kasutamisel meile teadlikult jaganud ning teavet, mida Teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isiklikud andmed jõuavad meieni järgmistel viisidel:

Tellimust tehes active24.ee e-keskkonnas

Registreerudes active24.ee e-keskkonnas

Kontakteerudes meiega telefoni, e-posti või online vestluse kaudu

Ostes tooteid, teenuseid läbi järelmaksu või liisinglepingu  active24.ee e-keskkonna

Sirvides meie kodulehekülge active24.ee

Kasutate erinevaid makseviise active24.ee e-keskkonnas

Kommeteerite, laigite või jagate postitust läbi sotsiaalmeedia

Kommeteerite postidusi active24.ee e-keskkonnas

Liitute meie uudiskirjaga active24.ee e-keskkonnas

Milliseid andmetüüpe ja Isikuandmeid me kogume

Küsime Teilt isiklikku informatsiooni ainult siis, kui see on vajalik Teile teenuse osutamiseks. Võttes meiega ühendust või külastades meie veebilehte, on võimalik, et jagate meiega järgnevat teavet:

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

E-posti aadress

Posti aadress, riik, maakond, linn

Telefoninumber

Teie ostu ajalugu ja tegevus meie e-poes

Teie ja meie vaheline vestlus ajalugu

Informatsioon Teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta

Logifailid

Meie e-keskkond active24.ee salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutava teabe hulka kuulub:

Kasutatava seadme tüüp

Interneti-protokolli (IP) aadress

brauseri tüüp

Internetiteenuse pakkuja (ISP)

Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg

Sisenemis- ja väljumise leht veebilehel tehtavate klikkide arv

Logifailides olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. Saadud teabe ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida.

Küpsised

Active24.ee kasutab “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused, regionaalsed sätted, teenuste kasutamise valikud jpm.

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooni küpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

Vajalikud küpsised. Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavituse küpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

Kuidas me andmeid kasutame

Kogutud informatsiooni võime kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

Meie e-keskkonna hooldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, personaliseerimiseks ja laiendamiseks

Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebilehe külastajate käitumist

Teie tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel

Teile informatsiooni saatmisel ja meie teenuste kohta tagasiside palumisel

Pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks

Võimaldaks meil ühenduses olla Teiega sotsiaalmeedia konto kaudu

Vestlusajaloo lugemise võimaldamiseks, et kiirendada asjakohase nõu andmist

Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimise lahendusi

Et arendada uusi uusi tooteid, teenuseid või parandada nende funktsionaalsust

Kauba saatmiseks/kättetoimetamiseks, tellimuste töötlemiseks, arvete vormistamiseks, pangalingi kaudu tellimiseks ja Teie tellimuse kinnitamiseks või raha tagastamiseks

Teie eelnevaid tellimusi arvesse võttes Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste pakkumine

Meie vaheliste interaktsioonide lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust

Turunduslikul eesmärkidel võime töödelda Teie nime ja e-posti aadress, mobiiltelefoninumbrit eemärgiga näidata Teile ja Teiega saranastel inimestele Facebookis, Google-s, YouTube-s, Instagram-is, Tiktok-is, jne. reklaame

Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, trendide uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.

Millistel juhtudel on võimalik Teie andmete jagamine

Võime jagada või edastada Teie isikuandmeid seoses meie ettevõtte omanike vahetuse, ühinemise, varade müügi, finantseerimise või omandamise käigus. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, kui neile hakkavad kehtima mõne teise privaatsuspoliitika sätted.

Võime jagada Teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Partnerettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või ettevõtted, mis kuuluvad meile.

Võime jagada Teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda Teile teatud tooteid, teenuseid või kampaaniaid.

Võime Teie nõusolekul avaldada Teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.

Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja eeskirjade jõustamiseks.

Ettevõte säilitab logifaile ka sisuanalüüsi eesmärgil. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui me oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikemaks ajaks säilitama.

Laste andmete töötlemine

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

Teie õigused oma andmete kaitsmiseks

Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teadmisega, et see võib mõjutada Teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me Teid seepärast halvemini. Kui edastate meile isiklikku teavet, mõistate, et kogume, hoiame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda Teie kohta kogutavate andmete üksikasju.

Saades Teie kohta isiklikku teavet kolmandalt osapoolelt, kaitseme seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi seadusele. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et Teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete varem andnud nõusoleku meiega oma isiklikke andmeid turunduse eesmärkidel jagada, jääb Teile õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus loobuda meiega suhtlemisest ja nõuda, et eemaldaks Teie andmed meie andmebaasidest. Aeg-ajalt võime ka küsida Teie kohta teavet Teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et andmed, mida Teie kohta kogunud oleme, on ebatäpsed, aegunud, puudulikud, ebaolulised või eksitavad, palun võtke meiega ühendust e-posti teel: info@active24.ee või telefonitsi: +372 666 76 70. Teeme kõik meist oleneva, et parandada ebatäpset, puudulikku, eksitavat või aegunud teavet.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, palun võtke meiega ühendust, kasutades käesolevast dokumendist leitavaid kontaktandmeid ja edastage meile kõik rikkumise kohta käivad üksikasjad. Uurime Teie kaebust viivitamata ja vastame teile kirjalikult, esitades uurimise tulemused ja toome välja sammud, mida Teie kaebuse lahendamiseks ette võtame. Samuti on Teil õigus pöörduda reguleeriva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

GDPR andmekaitse õigused

Soovime olla veendunud, et olete teadlik kõigist oma andmekaitse õigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.

Õigus andmete parandustele – teil on õigus nõuda, et parandaks teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et täiendaks andmeid, mis on teie arvates puudulikud.

Kustutamise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kustutamist.

Andmete töötlemise piiramise õigus – teatud tingimustel on teil õigus nõuda teie isikuandmete kasutamise piiramist.

Õigus vaidlustada isikuandmete kasutamine – teatud tingimustel on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete kasutamine.

Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.

Teie andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-teel info vahetamise viis ega elektrooniline salvestusmeetod pole 100% turvaline. Kuigi anname endast kõik, et kaitsta Teie andmeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Mustafa OÜ võtab ette kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada Teie andmete töötlemine turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika ning Eesti Vabariigi seadusega. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

Viitamine teistele veebisaitidele

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole e-keskkonda. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava e-keskkonna privaatsuse eeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte e-keskkonna üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused

Vajadusel on meil õigus teha käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Kui külastate ja kasutate meie veebilehte ka pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme me seda kui teie vaikivat nõusolekut muudatustega.

Viimati muudetud 01/01/2023