Müügitingimused

Mustafa OÜ müügitingimused

Kehtivad alates 01.01.2023

1. Müügitingimuste kehtivus Tarbijale (eraisikust ostjale)

1.1. Müügitingimused kehtivad active24.ee e-keskkonnast ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja Mustafa OÜ (edaspidi E-keskkond) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. E-pood asub aadressil www.active24.ee (edaspidi e-keskkond).

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-keskkonnast toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 E-keskkond jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel active24.ee

2. Hinnainfo

2.1 Kõik E-keskkonnas toodud hinnad on eurodes.

2.2 Ostu hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. Transpordiviiside hinnad on välja toodud lehel active24.ee

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).

2.4 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Mustafa OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5 E-keskkond jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse active24.ee

2.6 Veebilehel Active24.ee toodud hind võib erandjuhul tegelikust erineda, näiteks infosüsteemi rikke korral. Sel juhul teavitatakse Tarbijat ja Tarbijal on õigus tehingust taganeda.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Toodete tellimiseks palume lisada valitud toode/tooted ostukorvi. Seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimuse vormistamist. Ostukorvi sisu on võimalik enne tellimuse kinnitamist muuta ja vajadusel sealt tooteid eemaldada. Muudatustest tulenevalt arvutatakse automaatselt ümber tasumisele kuuluv summa.

3.2. Ostu sooritamiseks palume vajutada nuppu “Maksma”.

3.3. Ostukorvis on võimalik valida, kas sooritada ost kliendikontot registreerimata või sooritada ost koos kliendikonto registreerimisega. Soovitame registreerida kliendikonto, et järgmisel korral ostu sooritades ei peaks uuesti sisestama oma andmeid st. kõik andmed on juba eeltäidetud.

3.4. Ostu vormistamisel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete transpordiviis ning soovikorral lisage ostule kommentaar ja vajutage lingile „Jätkaˮ. Seejärel valige makseviis, kas pangaülekanne, pangalink (maksekeskus) või kohapeal sularahas. Seejärel vajutage linki „kinnita tellimus“.

3.5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6. E-keskkonnas sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R (10:00−17:00) ja võimalusel ka teistel aegadel.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub E-keskkond andma Tarbijale üle olemasoleva toote või E-keskkonna poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub E-keskkonnale tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist E-keskkonna pangakontole.

5. Tellimuse täitmine

5.1 E-keskkonnas kuvatavad tooted mida ei ole laos, tehakse tellimuse peale, tähtaeg kokkuleppel.

5.2 Toode mille tellimust ei ole võimalik täita 1 nädala jooksul, võtab E-keskkond Tarbijaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega mis on sama hinna ja kvaliteediga või makstud raha tagastamise. Tarbijale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul.

6. Kohaletoimetamine

6.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib E.keskkond tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

6.2 E-keskkonna veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest E-keskkonna pangakontole.

6.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

6.4 E-keskond ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-keskkond ei saanud mõjutada ega ette näha.

6.5 Kui Tarbija on toote kättesaamisviisiks valinud ise järele tulemise, siis informeeritakse Tarbijat telefoni või e-maili teel hetkel, kuid tema poolt tellitud tooted on valmis väljastamiseks.

6.6 Tellitud toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Tarbijale. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Tarbijaga.

7. Tagastamisõigus

7.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-keskkonnas sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse vorm on toodud E-keskonna kodulehel.

7.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile e-postile: info@active24.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

7.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

7.5 E-keskkond tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea E-keskond Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7.6 Kauba tagastamisega seotud kulud katab Tarbija.

8. Vääramatu jõud

8.1 E-keskkond ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-keskkond ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

9.1 Tarbija annab E-keskkonnas andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

9.2 E-keskonnal on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

9.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

9.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka E-keskkonnale ligipääs.

10. Toote garantiiaeg ja pretensioonide esitamise kord

10.1 Toote garantiiaeg on Tootja poolt määratud aeg, mil tootja võtab vastutuse kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest.

10.2 Garantiiaja jooksul vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest E-keskkond ning lepingutingimustele mittevastavused või puudused kõrvaldab kauba tootja poolt määratud garantiiremondi teostaja.

10.3 Toodetel, mille garantiiaeg on lühem kui 24 kuud, on Tarbijal kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel õigus kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest, esitada pretensioon E-keskkonnale.

10.4 Kui tarbija esitab pretensiooni kuue kuu jooksul alates kauba üleandmisest ja toote juures puuduvad vastupidist tõendavad tunnused, eeldatakse, et viga esines juba kauba üleandmisel. Kui pretensioon esitatakse hiljem kui kuue kuu jooksul, on tarbija kohustus tõendada, et viga pole kasutusest tulenev ja esines kauba juba kauba üleandmise hetkel.

10.5 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-keskkonna poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

10.6 Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.

10.7 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad E-keskkond ja Tarbija omavahel kokku.

10.8 E-keskkond ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

10.9 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@active24.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

10.10 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

10.11 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

10.12 Tarbijal on õigus nõuda E-keskkonnalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui E-keskkonnal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, E-keskonnal ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1 Kui E-keskkond on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus E-keskonna pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

11. Vastutus ja vääramatu jõud

11.1. Mustafa OÜ vastutab Ostja ees active24.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

11.2. Ostja vastutab active24.ee ees Ostja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

11.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

11.4. Mustafa OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

11.5. Mustafa OÜ ei kompenseeri Ostja kulusid, mis tekivad asjaolust, et Ostja võttis enda peale kolmandate (active24.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

11.6. Mustafa OÜ ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

12. Muud tingimused

12.1. Mustafa OÜ kasutab Ostja esitatud informatsiooni ainult Ostja ostutellimuse täitmiseks. Mustafa OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

12.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Mustafa OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

12.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Mustafa OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Viimati muudetud 01/01/2023